Interkulturell trening og coaching fra CultureCatch ruster nordiske bedrifter for bedre tverrkulturelt samarbeid  og booster langsiktig internasjonal suksess!

 

Marit Imeland Gjesme, CultureCatch® utvikler din kulturelle kompetanse gjennom prisvinnende, inspirerende og fakta-mettede kulturkurs og bruk av unike læringsverktøy, alt basert på en globalt anerkjent kulturmodell i bunnen. Høyst relevant for deg som har multikulturelle teams eller –prosjekter! Eller har eiere, medarbeidere, markeder, partnere eller leverandører utenfor Skandinavia! Kanskje til og med planer om oppkjøp i andre land? Den kryss-kulturelle treningen forebygger eller løser dine kulturelle utfordringer og bygger vinner-teams på tvers av geografiske og organisasjonsmessige kulturer. Og for all del: Vi snakker ikke bare om utfordringer i samarbeid med kontakter fra fjerne kontinenter - dette er høyst gjeldende også innad i Norden, mellom svensker, dansker, finner og nordmenn - vi er slett ikke så like som mange tror, og mange skandinaviske team kan trenge litt humoristisk og oppklarende dra-hjelp!

 

Kryss-kulturell(e)

 

       Foredrag, kurs og seminar

       profilering

       coaching og

       team-byggende workshops

 

gjennomført med stor suksess i 100+ kulturer, vil utvikle og styrke både

 

       kommunikasjon

       lederskap

       teams

       forhandlinger

       integrasjoner

       møter - og ikke minst

       bygging av tillit og relasjoner  

 

Og når disse tingene forbedres, akselererer resultatene!

 

Mål og spisskompetanse for CultureCatch er å sikre forståelse, effektivt samarbeid og resultater mellom nordiske land, men også spesielt i kontakten mellom vestlige kulturer og de ulike kulturer i Asia og i Midt-Østen. Ethvert internasjonalt selskap høster konkurransefordeler av kulturell smidighet og kompetanse. Særlig viktig er dette når det gjelder å sikre suksess ved oppkjøp, integrasjoner og i den påfølgende utfordrende tiden.  Kulturell innsikt, landespesifikk kompetanse og manøvreringsevne kan simpelthen vise seg som den mest kritiske og avgjørende faktor for resultatene. Bistand og tjenester fra CultureCatch bygger på solid kompetanse og lang internasjonal erfaring fra et bredt spekter av selskaper fra ulike industrier og størrelser.

 

Sammen med deg skreddersyr vi den pakken som vil gi deg best støtte og utbytte i din konkrete situasjon – dette kan bestå av inspirerende foredrag, kurs om spesifikke land eller regioner, interaktive og team-byggende seminarer, faste innslag i lederutviklingsprogram, samt expat-, toppleder- og team coaching ved behov.

 

CultureCatch er også representert på "Talerlisten", her finner du referanser og foredragsforslag - kontakt gjerne Talerlisten for å høre mer!  talerlisten.no/profil/marit-imeland-gjesme 

 

Under ser du noen eksempler på kurs og temaforedrag, kanskje passer disse eller spesielle tilpasninger for deg og ditt firma!

  

Er lederutviklingen du driver, eller deltar på, kulturelt kompetent og fleksibel nok til å lede og motivere i et internasjonalt arbeidsliv? Kontakt meg gjerne for å diskutere tankene jeg deler her i Leadership Monthly 

http://www.leadershipweekly.com/nyheter/2020/1/27/ledelse-i-et-internasjonalt-nringsliv

 

 

Download
Become Leadership Excellent & Culturally Agile by joining our UN-organized 1 weeks training!
Swiss Alps Retreat 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 5.7 MB