Interkulturell trening og coaching fra CultureCatch ruster nordiske bedrifter for bedre tverrkulturelt samarbeid  og booster langsiktig internasjonal suksess!

 Marit Imeland Gjesme, CultureCatch® utvikler din kulturelle kompetanse gjennom prisvinnende, inspirerende og fakta-mettede kulturkurs og bruk av unike læringsverktøy, alt basert på en globalt anerkjent kulturmodell i bunnen. Høyst relevant for deg som har multikulturelle teams eller –prosjekter! Eller har eiere, medarbeidere, markeder, partnere eller leverandører utenfor Skandinavia! Kanskje til og med planer om oppkjøp i andre land? Den kryss-kulturelle treningen forebygger eller løser dine kulturelle utfordringer og bygger vinner-teams på tvers av geografiske og organisasjonsmessige kulturer. Og for all del: Vi snakker ikke bare om utfordringer i samarbeid med kontakter fra fjerne kontinenter - dette er høyst gjeldende også innad i Norden, mellom svensker, dansker, finner og nordmenn - vi er slett ikke så like som mange tror, og mange skandinaviske team kan trenge litt humoristisk og oppklarende dra-hjelp!

 

Kryss-kulturell(e)

 

       foredrag, kurs og seminar av ulik varighet

       team-byggende workshops

       coaching og rådgivning

       "test" / profilering, "team kapital mapping"

 

gjennomført med stor suksess i 100+ kulturer, vil utvikle og styrke både

 

       kommunikasjon

       lederskap

       teams

       forhandlinger

       integrasjoner

       møter - og ikke minst

       bygging av tillit og relasjoner  

 

Og når disse tingene forbedres, akselererer resultatene!

 

Mål og spisskompetanse for CultureCatch er å sikre forståelse, effektivt samarbeid og resultater mellom nordiske land, men også spesielt i kontakten mellom vestlige kulturer og de ulike kulturer i Asia og i Midt-Østen. Ethvert internasjonalt selskap høster konkurransefordeler av kulturell smidighet og kompetanse. Særlig viktig er dette når det gjelder å sikre suksess ved oppkjøp, integrasjoner og i den påfølgende utfordrende tiden.  Kulturell innsikt, landespesifikk kompetanse og manøvreringsevne kan simpelthen vise seg som den mest kritiske og avgjørende faktor for resultatene. Bistand og tjenester fra CultureCatch bygger på solid kompetanse og lang internasjonal erfaring fra et bredt spekter av selskaper fra ulike industrier og størrelser.

 

Sammen med deg skreddersyr vi den pakken som vil gi deg best støtte og utbytte i din konkrete situasjon – dette kan bestå av inspirerende foredrag, kurs om spesifikke land eller regioner, interaktive og team-byggende seminarer, faste innslag i lederutviklingsprogram, samt expat-, toppleder- og team coaching ved behov.

 

CultureCatch er også representert på "Talerlisten", her finner du referanser og foredragsforslag - kontakt gjerne Talerlisten for å høre mer!  talerlisten.no/profil/marit-imeland-gjesme 

 

Nyeste evalueringer fra kurs og foredrag i Norge:

 

👉🏼 “Tusen takk Marit, for at du ga oss en så sterkt inspirerende og motiverende keynote presentasjon på vår EU kick-off! 

Måten du knyttet sammen gamle eventyr med nåtidens utfordringer og hvordan dette er forbundet med vårt behov for agility i vanskelige tider var rett og slett "amazing". Du evnet å gi alle våre kolleger med deres ulike daglige utfordringer en forståelse for hva som er nødvendig og hvordan komme seg dit. Hvordan du delte dine personlige erfaringer ga et autentisk og solid inntrykk.  Igjen - tusen takk fra oss alle sammen!”

Kristin Nyber,g Photocure

 

👉🏼 "Marit holdt et veldig inspirerende foredrag på vår internasjonale firmasamling, om "utfordringer og muligheter ved å være en multikulturell organisasjon". Hun er en strålende kommunikator med masse kompetanse på områdene kommunikasjon, kulturer og mennesker - hun har evnen til å se inn bak de ansattes og arbeidsplassens behov, og minnet oss om betydningen av å være åpne mot hverandre uten forutinntatte holdninger. Det var helt topp å lytte til henne!"

Vibeke Morthaug, HR-direktør Nord Pool

 

👉🏼 «For ei dame! Marit drar oss med på en reise gjennom ulike kulturer hvor hun også bruker egne erfaringer til å belyse hva som skjer når ulike kulturer møtes, og hvordan vi kan dra nytte av dette i vår hverdag med salg. Et meget interessant og nyttig kurs som kan benyttes innenfor business og salg spesifikt, men også overføres til så mange andre områder av livet.
Anbefales på det varmeste!»
Pål Håkon, Klinger-Westad / Westad Industrier

👉🏼 «Jeg syns disse kursdagene har vært veldig bra, og jeg har lært masse nyttig som jeg vil ta med meg videre. Av Marit har jeg lært ting om kulturforskjeller mellom land og innad i grupper som jeg kan bruke, både for å bli en bedre selger, og for å bli en bedre samarbeidspartner i teamet vårt!»
Kjetil Alvern

👉🏼 «Tusen takk for dagen i går, det ble en meget vellykket og begivenhetsrik avslutning på kurset vårt, noe vi alle var skjønt enige om. Til slutt vil jeg bare takke deg nok en gang for et supert og lærerikt kurs, Marit🌹

Adrian

 

👉🏼 "Dette var helt UTROLIG bra, altså! Gleder meg til å komme hjem og fortelle kona!"

Stian

 

Under ser du noen eksempler på kurs og temaforedrag, kanskje passer disse, med tilpasninger, for ditt firma!

  

Er lederutviklingen du driver, eller deltar på, kulturelt kompetent og fleksibel nok til å lede og motivere i et internasjonalt arbeidsliv? Kontakt meg gjerne for å diskutere tankene jeg deler her i Leadership Monthly 

http://www.leadershipweekly.com/nyheter/2020/1/27/ledelse-i-et-internasjonalt-nringsliv

 

 

Download
Become Leadership Excellent & Culturally Agile by joining our UN-organized 1 weeks training!
Swiss Alps Retreat 2019.pdf
Adobe Acrobat Document 5.7 MB